شهر اصفهان مرکز شهر اصفهان است و در کو هپایه های زاگرس قرار دارد. شهر اصفهان آثار زیبایی دارد که در دوره ی صفویه توسط معماران هنرمند ایرانی ساخته شده کاخ عالی قاپو یکی از بناهای زیبای دوره ی صفویه است که در دوره ی صفویه به دستور شاه عباس ساخته شد.وی در این مکان به امور کشور می پرداخت و دستورات لازم را صادر می کرد.   …

دانلود پاورپوینت اصفهان نصف جهان – ۱۸ اسلاید در سایت DOCZ.ir


لینک منبع و پست :دانلود پاورپوینت اصفهان نصف جهان – ۱۸ اسلاید
http://docz.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-18-%d8%a7%d8%b3%d9%84/