تاکیدات پنهان به کار رفته در این فایل صوتی تلقینی : من عالی هستم/ من منحصر به فرد هستم/ من لایق بهترین ها هستم/ داشته های دیگران خوشحالم می کند/ می توانم به هر انچه میخواهم برسم/ این دنیا سرشار از فراوانی است/ می توانم به ارزوهایم برسم/ من قدرتمند و منحصر به فردم/ از دیدن ثروت و زیبایی دیگران لذت می برم/ خودم و همه را دوست دارم حاوی امواج تتا برای اثر گذاری بیشتر …

نوشته فایل سابلیمینال رهایی از حسادت اولین بار در فایل یاب پدیدار شد.


لینک منبع و پست :فایل سابلیمینال رهایی از حسادت
http://file-yab.ir/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%aa/